Wimar Karlssons Åkeri AB

Vrigstad

 

Rolf 0708-367731

Jonas 0708-367732

mail: förnamn följt av @wimarsakeri.se

 

även ADR

 

medlem i Sveriges Åkeriföretag